بسمه تعالی

 

منطقه 16 ناحیه 1 سرای محله جوادیه

( لطفا هنگام تکمیل فرم اسامی همه افراد شاغل در سرا اعم از نیروهای شهرداری، پرسنل ثابت، مربیان، مدرسان و ... عنوان ذکر شود )

 

حق الزحمه ای

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع حضور

دائم / پاره وقت

سمت

نوع قرارداد

مدرک تحصیلی

1

بهنوش محمودی

دائم

بازرس

پروژه ای

لیسانس

2

اکرم زواره ای

دائم

مسئول ثبت نام

پروژه ای

دیپلم

3

حسین علینژاد

پاره وقت

مربی

حق الزحمه ای

دانشجو حسابداری

4

بهناز سخا

پاره وقت

مربی

 حق الزحمه ای

دانشجو IT

5

فاطمه رمضانی

پاره وقت

مربی

 حق الزحمه ای

لیسانس کامپیوتر

6

فریبا برزگر

پاره وقت

مربی

حق الزحمه ای 

لیسانس زبان فرانسه

7

فرانک شریفی

پاره وقت

مربی

حق الزحمه ای 

فوق دیپلم برق

8

اشرف هندی

پاره وقت

مربی

 حق الزحمه ای

دیپلم کامپیوتر

9

انسیه خالق زاده

پاره وقت

کارشناس

 دائم

لیسانس بهداشت عمومی

10

پروانه  موفق پور

پاره وقت

کارشناس

 حق الزحمه ای

لیسانس روانشناسی

11

اکرم صمدی

پاره وقت

مربی

 حق الزحمه ای

دیپلم

12

مهناز نوراللهی

پاره وقت

مربی

 حق الزحمه ای

دیپلم

13

فیروزه مرزدشتی

پاره وقت

مربی

حق الزحمه ای 

دیپلم

14

حسین کریم زاده

پاره وقت

مشاور تغذیه

 حق الزحمه ای

فوق لیسانس

15

سمیرا فتوحی

پاره وقت

خدمه

حق الزحمه ای 

سیکل

16

سکینه رحمتی

پاره وقت

مسئول کارآفرینی

حق الزحمه ای 

دیپلم

17

معصومه فتوحی

پاره وقت

خدمه

ساعتی

 

 

بسمه تعالی

 

منطقه 16 ناحیه 1 سرای محله جوادیه

( لطفا هنگام تکمیل فرم اسامی همه افراد شاغل در سرا اعم از نیروهای شهرداری، پرسنل ثابت، مربیان، مدرسان و ... عنوان ذکر شود )

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع حضور

دائم / پاره وقت

سمت

نوع قرارداد

مدرک تحصیلی

18

فاطمه خلیلی راد

پاره وقت

مربی خیاطی

 ساعتی

سیکل

19

زهرا مردانی

پاره وقت

مربی گلهای بلورین

ساعتی

دیپلم

22

مریم گلی

پاره وقت

مربی بافتنی

 ساعتی

ابتدایی

23

شهناز جعفرنژاد

پاره وقت

مربی روبان دوزی

 ساعتی

دیپلم

24

فاطمه معروف

پاره وقت

مربی بافتنی

 ساعتی

ابتدایی

25

مرضیه سروندی

پاره وقت

مربی تابلو فرش

 ساعنی

فوق دیپلم کامپیوتر

26

آرزو حسینی نسب

پاره وقت

مربی عروسک دوزی

ساعتی

دانشجو حسابداری

27

مهری عبدالرزاق

پاره وقت

مسئول خانه تسنیم

پروژه ای

لیسانس الهیات

28

فاطمه داوری

پاره وقت

ITمسئول خانه

پروژه ای

دانشجو  IT

29

صغری شعیبی

پاره وقت

مسئول خانه قرآن و عترت

پروژه ای

دیپلم

30

ملیحه هاشمی

پاره وقت

مسئول خانه پژوهش

پروژه ای

لیسانس جامعه شناسی

31

بهنوش محمودی

پاره وقت

مسئول خانه علم و زندگی

پروژه ای

لیسانس اقتصاد

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

منطقه 16 ناحیه 1 سرای محله جوادیه

( لطفا هنگام تکمیل فرم اسامی همه افراد شاغل در سرا اعم از نیروهای شهرداری، پرسنل ثابت، مربیان، مدرسان و ... عنوان ذکر شود )

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع حضور

دائم / پاره وقت

سمت

نوع قرارداد

مدرک تحصیلی

1

سکینه صادقی اشلقی

پاره وقت

مسئول ثبت نام

پروژه ای

 

2

شهلا رضایی

پاره وقت

خانه اسباب بازی

ساعتی

دیپلم

3

سعیده توکلی

پاره وقت

مربی قرآن

ساعتی

دانشجو روانشناسی

4

مریم خسروداد

پاره وقت

مربی قرآن

 ساعتی

فوق دیپلم

5

زهرا بافنده

پاره وقت

مربی

 ساعتی

لیسانس روانشناسی