گزارش مالی تیر ماه 92 سرای محله جوادیه
ردیف نام مربی عنوان کلاس تعداد نفرات شهریه واحد کل دریافتی به ریال حق الزحمه مربی به ریال تنخواه گردان
1 خانم نوراللهی خانه اسباب بازی 19 200,000 3,800,000 1,187,500 500,000
2 خانم مرزدشتی خانه اسباب بازی 1,221,500
3 خانم ژرفی خانه اسباب بازی 1,000,000
4 خانم مرزدشتی نقاشی 13 200,000 2,990,000 1,794,000 1,196,000
5 خانم نوراللهی مهد قرآن 8 200,000 1,600,000 800,000 800,000
6 خانم امینی روبان دوزی 1 150,000 150,000 75,000 75,000
7 خانم مردانی  گلهای بلورین 2 250,000 500,000 250,000 250,000
8 خانم خلیلی خیاطی 4 250,000 1,000,000 500,000 500,000
9 خانم سیفی طراحی و نقاشی 6 250,000 1,500,000 750,000 75,000
10 خانم استادی  خیاطی 4 250,000 1,000,000 500,000 500,000
11 خانم دریانشین شبه قالی 3 150,000 450,000 225,000 225,000
12 خانم آزرده تابلو فرش 2 250,000 500,000 250,000 250,000
13 آقای علیرضا رفیق گیم نت 85 10,000 8,500,000 3,400,000 5,100,000
14 پیمانکار زبان و کامپیوتر 140 340,000 34,280,000 20,680,000 13,600,000
15 خانم رحمتی  مسئول کارآفرینی   56,270,000 1,000,000  
16 خانم فتوحی  خدمه      2,000,000  
17 خانم محمودی بازرس و مسئول ثبت نام     3,000,000  
18 هزینه خرج کرد       1,930,000  
کل درآمد تیر 92 56,270,000
کل خرج کرد تیر 92   40,563,000
باقیمانده تیر 92   15,707,000
 

شهرداری منطقه 16 ناحیه 1

گزارش تراز مالی و فعالیتهای یک ماهه مدیریت محله جوادیه

 

1- کلاسهای آموزشی سرای محله جوادیه و سرای محله شهید هادیان و دارالقرآن به صورت منظم برگزار میشود.

2 -گزارش مالی تیر ماه به پیوست حضورتان ارسال میگردد.              

3 –ازتاریخ 1/4/92 تا تاریخ 31/4/92هیئت امناء هرهفته یک بار جلسات را به طور مستمر برگزار میکند.

4 -مدیریت محله در تمامی جلسات ستاد راهبری ومعاونت اجتماعی و فرهنگی وهیئت امناء و جلسات جاری محله حضور دارند.

5 -تاکنون هیچگونه شکایتی و یا گزارش مردمی ازطریق هیئت امناء به اینجانب ارجاء نشده است.

6 -تراز مالی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته شد مورد تخلفی درآن مشاهده نگردیده است که به شرح ذیل      می باشد:

     الف : واریزی شهرداری به مبلغ100000000ریال تا مورخ 4/3/92

    

گزارش تنخواه گردان محله جوادیه
تنخواه : ورزش بانوان  
       
ردیف تاریخ شرح هزینه مبلغ ( ریال )
1 91/11/5  بسکتبال (زنگ ورزش ) 600,000
2 91/12/10 مسابقه ی بسکتبال همراه با حق الزحمه داوران (زنگ ورزش ) 1,800,000
3 92/2/18 آمادگی جسمانی (زنگ ورزش ) 1,800,000
4 92/3/1 دارت (زنگ ورزش ) 1,800,000
5 92/4/5 بسکتبال (زنگ ورزش ) 1,800,000
6 سال 92 جوایز آمادگی جسمانی  1,600,000
7 سال 92 جوایز ایروبیک  400,000
8 سال 92 جوایز دارت 800,000
9 سال 92 جوایز بدمینتون 1,000,000
10 سال 92 جوایز شطرنج 600,000
11 سال 92 جوایز تنیس روی میز 600,000
12 سال 92 جوایز بسکتبال رده سنی بزرگسالان 1,400,000
13 سال 92 جوایز بسکتبال رده سنی جوانان 1,400,000
14 سال 92 جوایز بسکتبال رده سنی نوجوانان 1,400,000
15 سال 92 جوایز بسکتبال رده سنی مینی 1,400,000
16 سال 92 جوایز والیبال رده سنی مینی 1,800,000
17 سال 92 جوایز والیبال  رده سنی بزرگسالان  1,600,000
18 سال 92 جوایز والیبال رده سنی جوانان 1,400,000
19 سال 92 جوایز والیبال رده سنی نوجوانان 1,400,000
20 سال 92 جوایز فوتسال رده سنی بزرگسال 1,800,000
21 سال 92 جوایز فوتسال رده سنی جوانان  1,800,000
22 سال 92 جوایز فوتسال رده سنی نوجوانان  1,800,000
23 سال 92 جوایز کبدی رده سنی بزرگسال  1,800,000
24 سال 92 جوایز کبدی رده سنی جوانان 1,800,000
25 سال 92 جوایز کبدی رده سنی نوجوانان 1,800,000
26 سال 92 جوایز هندبال رده سنی نوجوانان 1,800,000
27 سال 92 جوایز هندبال رده سنی بزرگسالان 1,800,000
جمع کل ( ریال )   39,000,000
مدیر محله جوادیه رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه 1 شهردار ناحیه 1
خانم قربانی آقای جعفری آقای  طالبی

لیست حقوق مربیان دارالقرآن امام حسن مجتبی (ع) سال 92

 

 


نام مربی

سمت

حقوق فروردین

حقوق اردیبهشت

خانم رضایی

مربی پیش دبستانی

900000

3600000

 

محل امضاء

 

 

 

خانم رضایی

مهد قرآن

-

1000000

 

محل امضاء

 

 

 

خانم توکلی

مربی پیش دبستانی

900000

3600000

 

محل امضاء

 

 

 

خانم مرتضوی

مربی پیش دبستانی

1800000

5400000

 

محل امضاء

 

 

 

خانم بافنده

مربی پیش دبستانی

1530000

5670000

 

محل امضاء

 

 

 

خانم عزیزیان

مربی خانه اسباب بازی

300000

921000

 

محل امضاء

 

 

 

خانم فتح الهیان

مربی خانه اسباب بازی

300000

921000

 

محل امضاء

 

 

 

خانم خسرو داد

حفظ قرآن

1050000

1155000

 

محل امضاء

 

 

 

خانم خسرو داد

روخوانی قرآن

300000

420000

 

محل امضاء

 

 

 

خانم فتوحی

خدمه

750000

1500000

 

محل امضاء

 

 

 

خانم صادقی

مدیر داخلی

1000000

2000000

 

محل امضاء