بسمه تعالی

صورتجلسه هیات امنای محله جوادیه

زمان: دوشنبه9/3/92

مکان : ناحیه 1 شهرداری منطقه 16

موضوع جلسه: بررسی مسائل و مشکلات سرای محله

اسامی حاضرین در جلسه

آقای طالبی شهردار ناحیه

آقای جعفری مهاون اجتماعی ناحیه :

ناصر اصغرزاده

سعید کلانتر

صمد میروهابی

عباس نوری

حاج باباهمتی

رحیم نیک نفس    

خلاصه جلسه:

جلسه با یاد و نام خداوند توسط رئیس جلسه آقای جوهری آغاز و موضوع جلسه اعلام گردید. آقای جوهری مبنی بر تسویه حساب آقای جمالی و واگذاری زمین ورزشی شهدای گمنام به شورای ورزش نکاتی مطرح کردند. سپس در رابطه با نحوه تنظیم قرارداد و همکاری با سایر اعضا مشورت شد.

مقرر گردید:

سرای محله هادیان که کنارمحموعه ورزشی شهدای گمنام به مدیرمحله واگذار گردد و تشکیل جلسات انجمن نیکوتین در جمعه ها بعداز ظهر.

مقرر شد در جلسه آینده خانم قربانی گزارش مالی سرای محله را مطرح نمایند تا در مورد حق الزحمه مدیر محله ،بازرس و اعضای هیات امنا تصمیم گیری شود.