در تاریخ 21/3/91 از سرای محله بازدید به عمل آمد

به حمدالله مشکل خاصی روئیت نشد نواقص ومشکلات اندکی که رویت شد به مدیریت محترم تذکر داده شد

مقرر گردید دریک ماه اتی بازدید صورت میگیرد

محمد رضا محمد پناه

21/3/91


 

باسلام

از زحمات وتلاش های عزیزان همکار درسرای محله که با ایجاد امکانات مناسب امکان بهره مندی شهروندان ازخدمات فرهنگی اجتماعی واموزش را به نحو مطلوب فراهم نمونده اند تقدیر وتشکر می نمایم

رفیعی

مدیر کل آموزش شهروندی

شهردار تهران


 

باسلام

ضمن عرض خسته نباشید به مسولین محترم سرای محله جوادیه  وآرزوی توفیق روز افزون در امور جاری سرا امید است در برنامه های پیش رو امنیت سازی مناسب بتوانند دامنه فعالیتها راگسترش واثر بخش آنها را تصویب نمایند که البته در این مهم حمایتهای ناحیه ومنطقه لازم است

با ارزوی توفیق الهی

روح اقرای

مدیر اداره توسعه اقتصادی ورفاه اجتماعی


 

با سلام

در تاریخ 5/3/92سرکارخانم ناصر .جناب آقای عراقی .خانم قنبری .خانم هاشمی .خانم محوری بازدید به ععمل آمد دراین بازید پژوهشگر محله مشکلات مربوط به محله را بیان نمودوهمچنین راه کارهایی درخصوص کاهش این آسیب ها ارائه نمودند درخصوص تعامل با دیگر خانه ها به بحث گفتگو نشستند وطرح های جدید را مورد ارزیابی قرار دارند