گزارش مالی آبان ماه (دارالقران و جوادیه )1391جوادیه

 

امضاء

تنخواه

حق الزحمه مربی

کل دریافتی به ریال

شهریه واحد

تعداد شرکت کنندگان

عنوان کلاس

نام مربی

ردیف

 

 

1800000

2700000

4500000

300000

15

پیش دبستانی1

 

خانم بافنده

1

 

 

2400000

3600000

6000000

300000

20

پیش دبستانی 2

خانم مرتضوی

2

 

 

1200000

1800000

3000000

300000

10

پیش دبستانی3

 

خانم توکلی

3

 

 

1200000

1800000

3000000

300000

10

پیش دبستانی 4

خانم رضایی

4

 

 

594000

756000

1350000

150000

9

مهد قران 1

خانم توکلی

5

 

 

594000

756000

1350000

150000

9

مهدقرآن2

خانم رضایی

6

 

 

780000

1170000

1950000

150000

13

خانه اسباب بازی

خانم فتح اللهیان

7

 

 

480000

720000

1200000

120000

10

حفظ قرآن

خانم خسروداد

8

 

 

672000

1008000

1680000

120000

14

حفظ قران

خانم خسرو داد

9

 

 

تنخواه ندارد

600000

600000

100000

6

روخوانی قرآن

خانم خسروداد

10

 

 

تنخواه ندارد

2000000

 

 

 

مدیر داخلی

خانم صادقی

11

 

 

 

2000000

3000000

5000000

15000

33

خانه اسباب بازی

خانم رفیعی

12

 

 

 

4200000

630000

1050000

350000

3

سازبلز

 

خانم رستگار

13

 

 

1615000

2565000

4037500

237500

17

پیش دبستانی

خانم نوراللهی

14

 

 

1680000

2520000

4200000

300000

14

پیش دبستانی

خانم مرزدشتی

 

15

 

 

3660000

5330000

8550000

237500

38

 

پیش دبستانی

خانم صمدی

16

 

 

1000000

1000000

2000000

200000

10

ژیمناستیک

خانم بختیاری

 

17

 

 

720000

1080000

180000

150000

12

مهد قرآن

خانم نوراللهی

18

 

 

تنخواه ندارد

2000000

 

 

 

 

مسئول کارآفرینی

خانم رحمتی

19

 

 

تنخواه ندارد

1500000

 

 

 

مسئول قرآن وعترت

خانم شعیبی

20

 

 

تنخواه ندارد

2500000

 

 

 

بازرس

 

خانم محمودی

21

 

 

تنخواه ندارد

2000000

 

 

 

خدمه دارالقرآن

خانم فتوحی

22

 

 

تنخواه ندارد

2000000

 

 

 

خدمه سرا

 

خانم فتوحی

23

 

 

240000

360000

600000

50000

12

مشاوره تغذیه

 

آقای کریم زاده

24

 

12

مشاوره تغذیه

 

آقای کریم زاده

 

8650000

12990000

21640000

270000

104

زبان وکامپیوتر

پیمان کار

25

 

 

کل دریافتی در آبان ماه:71887500 ریال

 

کل خرج کرد در آبان ماه:       71608000ریال                                                                                                             

 

باقی مانده کل تنخواه:     279500ریال