بسمه تعالی

شهروند گرامی ؛

       با سلام و تشکر از اقدام آگاهانه و داوطلبانه شما و گروهی از ساکنان محلی جهت هویت بخشی به فعالیت مشارکت جویانه خود برای ثبت کانون محلی که نشان از مسئولیت پذیری شما عزیزان نسبت به محیط محل زندگی است تبریک گفته ، امید است با تلاش داوطلبانه خود در مداخلات اجتماعی شاهد پویایی و بهبود شرایط زندگی از طریق بسیج اجتماعی و مدیریت بهینه منابع محلی باشیم .

      لذا از شما داوطلب عزیز تقاضا می شود با مطالعه این نوشته و رعایت گام های آن در ثبت به موقع و سریع کانون محلی خود در مدت زمان تعیین شده ما را یاری فرمایید .

1-      با مراجعه به دفتر شهریاران جوان مستقر در منطقه نسبت به دریافت سی دی فرم ها و دستورالعمل های ثبت کانون محلی و آموزش اولیه اقدام نمایید .

2-      پوشه سی دی را باز ودر گام اول شیوه نامه تأسیس کانون محلی و سپس آیین نامه فعالیت کانون محلی را با دقت مطالعه فرمایید .

3-      اگر چنانچه برای اولین بار نسبت به تأسیس و راه اندازی کانون محلی اقدام کرده اید لطفا فایل فرایند ثبت کانون محلی جدید را مطالعه و گام به گام آن را با توجه به مدت زمان پیش بینی شده اقدام نمایید .

4-      اگر قبل از این تاریخ کانون محلی شما فعال بوده ولی تا کنون در شهرداری تهران ثبت نشده است ، لطفا فایل فرایند ثبت کانون محلی در حال فعالیت را مطالعه و گام به گام آن را با توجه به مدت زمان پیش بینی شده عمل نمایید .

5-      نسبت به پرینت فرم(PDF  )  تقاضا نامه تأسیس کانون محلی اقدام و آن را تکمیل نمایید .

6-      اگر گام شماره 3 ( فرایند ثبت کانون های محلی جدی ) را دنبال می کنید برای برگزاری مجمع عمومی کانون محلی و تدوین اساسنامه ، لطفا فایل شیوه نامه برگزاری مجمع عمومی و فایل راهنمای تدوین اساسنامه را مطالعه و طبق زمان بندی ( 12 روز )  اقدام و صورتجلسه آن را ( فرم صورتجلسه مجمع عمومی ) تنظیم و پس از آن نیز نسبت به برگزاری اولین شورای مرکزی اقدام و صورتجلسه ( فرم صورتجلسه اولین شورای مرکزی ) را تنظیم  و با دیگر مدارک تحویل شهریارن جوان شود .

7-       کلیه کانون ها اعم از جدید یا در حال فعالیت می بایستی برای عضو گیری اقدام و در ازای هر نفر برگه در خواست عضویت تکمیل و پس از آن لیست کاملی از اعضا ( فرم لیست مشخصات اعضای کانون ) تهیه و به همراه مدارک تحویل شهریاران شود .

8-      فرم شناسنامه ثبت کانون محلی (pdf)  را پرینت و نسبت به تکمیل صفحات 1و2 اقدام نمایید . صفحه 3 توسط مدیر اجتماعی مربوطه در منطقه تکمیل ، امضای ایشان  و همچنین امضای معاون امور اجتماعی منطقه اخذ گردد. شناسنامه ثبت کانون توسط مدیر اجتماعی منطقه جهت تکمیل صفحه 4 به اداره کل یا سازمان مربوطه ارسال و پس از اخذ تأیید و امضا به شما عودت داده می شود .

9-      فایل (word)  شناسنامه ثبت کانون محلی  و تقاضانامه را تکمیل و روی یک سی دی کپی رایت و به همراه دیگر مدارک تحویل دهید .

10-  مدارک هویتی مورد نیاز برای هیأت مؤسس کانون ، شورای مرکزی و دبیر کانون یک برگ کپی شناسنامه + کارت ملی خواهد بود . ضمنا فقط دبیر کانون یک قطعه عکس ارایه دهند.

11-  اگر گام شماره 4 ( فرایند ثبت کانون محلی در حال فعالیت ) را دنبال می کنید همزمان با تهیه مدارک نسبت به برگزاری مجمع ، تهیه اساسنامه ، برگزاری شورای مرکزی و تعیین دبیر اقدام تا زمان پیش بینی را از دست ندهید .

12-  هر گونه پرسش یا ابهامی در این خصوص لطفا با مدیر شهریاران جوان مستقر در هر منطقه ارتباط برقرار نمایید .

 

  

                                                                                    سازمان رفاه ، خدمات و مشارکتهای اجتماعی